Paleo Chocolate Banana Cake

author Margaret-Ann Scrooby   2 month ago
6 views

0 Like   0 Dislike

BANANA CAKE WITHOUT OVEN OR PRESSURE COOKER / BANANA CAKE RECIPE....

BANANA CAKE WITHOUT OVEN OR PRESSURE COOKER RECIPE :- ബനാന കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടു പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പഴം നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക.വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടു മുട്ടയും ,അരകപ്പ് പഞ്ചസാരയും,കാൽ കപ്പ് ബട്ടറും ബീറ്റ് ചെയ്തുവെക്കുക.ഈ മിശ്രിതം ഉടച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഒരുടീസ്പൂൺ വാനില എസ്സെൻസും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ( ഇത് രണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക) ചേർത്തുകൊടുക്കുക. എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി. കേക്ക് ആക്കുന്നത് ഒരു നോൺസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലാണ്. ആ പാത്രത്തിനു ബട്ടർ പുരട്ടുക.എന്നിട്ട് പാത്രം നന്നായി ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക.പാത്രം ചൂടായാൽ കേക്കിന്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക.അതിനുശേഷം പാത്രം അടച്ചുവെക്കുക.അപ്പോൾ തന്നെ തീ കുറയ്ക്കുക. മറ്റൊരു പാൻ നല്ലപോലെചൂടാക്കിവെക്കുക. കൂട്ട് ഒഴിച്ചുവെച്ച പാത്രം ഇനി ചൂടായ പാനിനുമുകളിൽ വെക്കുക. ഇനി ഇത് 45 minutes low flamil വേവിക്കാൻ വെക്കുക. നാല്പത്തിയഞ്ചു മിനിറ്റിനുശേഷം കേക്ക് റെഡി.

How to Make Banana Banana Bread | Allrecipes.com

See how to make the best banana bread. Month after month, this banana bread recipe is the most viewed on Allrecipes. Shelley Albeluhn's recipe has been saved to more than 150,000 recipe boxes and has thousands of rave reviews. And why not? This banana-banana bread is always super moist and has amazing banana flavor. Try it toasted! Get this top-rated recipe for Banana Banana Bread at http://allrecipes.com/recipe/banana-banana-bread/detail.aspx Facebook http://www.facebook.com/Allrecipes Twitter @Allrecipesvideo Pinterest http://pinterest.com/allrecipes/

Raw Brownies | Vegan, Paleo

PRINT THE RAW BROWNIES RECIPE: http://nutritionrefined.com/recipe/raw-brownies/ PRINT THE TEMPERED CHOCOLATE RECIPE: http://nutritionrefined.com/recipe/raw-chocolate-bark/ The raw brownies recipe has been adapted from Oh She Glows: http://ohsheglows.com/2014/05/08/two-layer-raw-chocolate-brownies/ ✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ Doesn’t matter how many times I’ve made these raw brownies, I’m always amazed how wonderful they are. I’m not kidding when I say that these raw vegan brownies will change your life. Seriously. After making this rich, chewy, fudgy chocolate goodness topped with a thick chocolate layer,  you’ll never even think about baking brownies again. Why would you? These raw brownies have been a hit at every party I ever brought them to. It’s so rewarding to watch the faces of my friends when they first bite into a raw dessert. Nobody ever believes me when I tell them that these brownies are vegan, gluten-free, refined sugar-free, and raw. They’re rich, dense, and so unbelievably delicious! ✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ USED TOOLS: Food Processor: http://nutritionrefined.com/food-processor Baking Dish: http://nutritionrefined.com/bakeware-pyrex Measuring spoons: http://nutritionrefined.com/measuring-spoons Measuring cups: http://nutritionrefined.com/measuring-cups Cutting board: http://nutritionrefined.com/cutting-board Knives: http://nutritionrefined.com/knives DISCLAIMER: This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This helps support the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for the support! ✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ FOLLOW NUTRITION REFINED ON SOCIAL: Facebook: https://www.facebook.com/nutritionrefined Instagram: https://www.instagram.com/nutritionrefined Twitter: https://twitter.com/nutrirefined

바나나🍌 초콜릿 생크림 케이크 만들기 : Banana Chocolate Cake Recipe - Cooking tree 쿠킹트리*Cooking ASMR

향긋하고 달콤한 바나나를 통으로 넣은 바나나 초코 케이크를 만들었어요~ ▼▽▼▽구독하고~ 좋아요!누르고 공유 부탁드려요!^^▼▽▼▽ 더 자세한 레시피와 설명은 밑에 더보기 버튼 눌러 확인 해 주세요♥For more detailed recipes, please click on the down below. 향긋하고 달콤한 바나나를 통으로 넣은 바나나 초코 케이크를 만들었어요~ 안에 바나나를 두껍게 썰어 통으로 세워 넣어 생 바나나의 맛을 듬뿍 느낄 수 있고 초코 크림과의 조화도 너무 좋아서 정말 맛있답니다~^^ 위에는 슬라이스한 바나나를 토치로 살짝 구워 올렸는데 먹음직스럽고 달콤한 카라멜 향이 풍미를 더 좋게 해주는 것 같아요~ 겉모습은 심플한 편이지만 자르면 바나나가 크게 들어있어 시선을 사로잡네요~~ 촉촉하고 달콤한 케이크가 생각날때 먹으면 딱 좋은 것 같아요~*^^* 즐겁게 시청하세요~♬ Enjoy~ ----------------------------------------------------------------- ▶틀 사이즈 Mold size : 15cm x 7cm ▶재료 _ 케이크 시트 _ 달걀 125g 설탕 85g 꿀 10g 바닐라익스트랙 2g 무염버터 23g 우유 40g 박력분 75g 코코아파우더 10g _ 초콜릿 크림 _ 50% 정도 휘핑한 생크림 200g 녹인 다크초콜릿 85g _ 장식 _ 슬라이스한 바나나 설탕 휘핑한 생크림 70g (+설탕 7g) ▶레시피 1. 뜨거운 물이 담긴 냄비 위에 달걀이 담긴 볼을 올리고 설탕, 꿀, 바닐라익스트랙을 넣고 온도가 40도 정도가 될 때까지 저으며 섞는다. 2. 핸드믹서로 풍성한 아이보리색의 거품이 될 때까지 휘핑하고 박력분, 코코아파우더를 체 쳐 넣고 섞는다. 3. 녹인 무염버터와 우유(온도 50~60도)가 담긴 볼에 반죽의 조금을 덜어 넣고 섞고 본반죽에 넣고 섞은 뒤 170도 예열된 오븐에서 25~30분 정도 굽는다. 4. 식힌 뒤 윗면을 잘라내고 2장으로 자른 뒤 15cm 틀로 잘라 준비한다. 5. 50%정도 묽게 휘핑한 생크림에 녹인 다크초콜릿을 넣고 섞어 초콜릿 크림을 만든 뒤 짤주머니에 담는다. 6. 15cm 무스 틀에 시트 1장을 깔고 크림을 짜고 바나나를 올리고 남은 크림으로 덮은 뒤 시트를 올리고 랩을 덮어 냉장실에 2시간 정도 굳힌다. 7. 휘핑한 생크림을 케이크 윗면에 짜고 슬라이스한 바나나에 설탕을 뿌리고 토치로 카라멜라이징한 뒤 크림 위에 올린다. ▶Ingredients _ Cake sheet _ 125g Egg 85g Sugar 10g Honey 2g Vanilla extract 23g Unsalted butter 40g Milk 75g Cake flour 10g Cocoa powder _ Chocolate cream _ 200g Whipped cream (whipped 50%) 85g Melted dark chocolate _ Decoration _ Sliced banana Sugar 70g whipped cream (+7g sugar) ---------------------------------------------------------------- 시청해주셔서 감사합니다~♥ Thank you for watching~ ----------------------------------------------------------------- ▶제 영상은 유튜브와 네이버TV에만 업로드 되고 있습니다~ 이 영상을 무단 도용하거나 2차 편집 및 재업로드를 금지합니다. My video is only uploaded to YouTube and Naver TV. Unauthorized theft of this video or 2nd edit and reupload is prohibited.

HEALTHY CHOC-CHIP COOKIES | NO Gluten, Dairy, Sugar or Grains!

SWEAT IT TO SHRED IT EBOOK!!! https://www.sarahsday.com/ ♡INSTAGRAM: @sarahs_day https://www.instagram.com/sarahs_day/ ♡https://www.sarahsday.com/ ♡PO BOX 1434 Cronulla NSW, 2230 AUSTRALIA ♡BUSINESS CONTACT: bronte@bornbredtalent.com ♡SNAPCHAT: sarah.anne92 ………………………………………………………… ♡Get 10% off your iHerb order with code KJJ523: http://iherb.com/?rcode=KJJ523 ♡Tropeaka 15% off 1st Purchase DISCOUNT CODE: ystd15 http://tropeaka.com.au Now shipping Internationally! ♡Loving Earth 25% Code: lovingsarahsday https://lovingearth.net + for the month of August all online order receives a FREE buck’n’berry bar. T&C User must be logged in & code excludes bulk & boxes. (AUS ONLY). For a limited time ♡Get 15% off La'Bang Body with code: LOVESARAH http://www.labangbody.com.au/collections/all ♡Get 15% off Indigo Flame Soy Candles with code: LOVESARAH https://www.indigoflamesoycandles.com .............................................................................................. ♡ SUBSCRIBE: New videos every 3 days! ♡LIKE this video: It really supports my channel

Paleo Chocolate Banana Cake For more Palio Recipes Click Here https://bit.ly/2OQtX71

Comments for video: