ទេពធីតាក្រុងនាគ Part56ចប់

author The Song Kh   1 year ago
11,902 views

38 Like   6 Dislike

ទេព​ធីតា​ក្រុង​នាគ​។ភាគ74| Khmer thái.Tep Thida Krong Neak

ទេព​ធីតា​ក្រុង​នាគ​។ភាគ72| Khmer thái.Tep Thida Krong Neak

ទេព​ធីតា​ក្រុង​នាគ​។ភាគ66| Khmer thái.Tep Thida Krong Neak

មុខខ្មៅពូថៅទេព 5

ទស្សនាភាគបន្ទាប់ : https://www.youtube.com/watch?v=3VIflc8lhWE ដំណើររឿង : កាលពីដើមឡើយ ស្ថិតនៅឋានត្រៃត្រឹង្គសួគ៌ា មានទេពបុត្រទេពធីតាជាច្រើន ដែលអាស្រ័យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជដ៏មានបារមី ក្នុងនោះមានទេពបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមសត្ថាទេព ។ សត្ថាទេព ជាទេពបុត្រដ៏កម្សត់មួយព្រះអង្គ ដែលមានឫទ្ធីបារមីទាបជាងគេ ដែលជានិច្ចកាលព្រះអង្គតែងត្រូវទេពបុត្រទេពធីតាដទៃទៀតធ្វើបាប និងប្រើដូចជាបាវបម្រើ ។ ដោយសេចក្ដីអំណត់ និងតាំងចិត្ត សត្ថាទេពបានទទួលពូថៅទេពមួយ ជាសាស្ត្រាវុធផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជ ដែលមានអានុភាពដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងណាស់ អាចយកឈ្នះទេពបុត្រទេពធីតាទាំងអស់ ។ ព្រោះសេចក្ដីនៃគំនុំក្នុងចិត្តដែលលាក់កប់ទុកជាយូរ និងដោយមានវិសេសទេពអាវុធនៅក្នុងដៃ បានបណ្ដាលឱ្យទេពបុត្រដែលមានចិត្តស្លូតបូត មានគំនិតសងសឹកទៅលើទេពបុត្រទេពធីតាដែលធ្លាប់ធ្វើបាបខ្លួនពីពេលមុន បង្កឱ្យមានការកាប់សម្លាប់ និងបង្គ្រោះមហន្ដរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឋានសួគ៌ ។ បន្ទាប់ពីព្រះឥន្ទបានដឹងរឿងនេះ ព្រះអង្គបានដកយកអាវុធសក្ដិសិទ្ធវិញ និងបានដុតកម្លោចខ្លួនទេពបុត្រកំសត់ដោយកងចក្រទេព បណ្ដាលឱ្យសត្ថាទេពឆេះរោលពេញប្រាណ ព្រមទាំងបានដាក់បណ្ដាសាឱ្យទេពបុត្រសត្ថាទេព ចុះចាប់កំណើតជាមនុស្សដើម្បីលាងកម្មរបស់ខ្លួន ។

ទេព​ធីតា​ក្រុង​នាគ​។ភាគ67|Tep Thida Krong Neak

ទេពធីតាក្រុងនាគ Part56ចប់

Comments for video: