ටෝස්ටරෙන් චොකලට් කේක් ❤ Chocolate Cake in Sandwich Toaster by Chammi Imalka

author Chammi Imalka   1 month ago
6,097 views

213 Like   5 Dislike

Broken Glass Jelly Pudding බ්‍රෝකන් ග්ලාස් ජෙලි පුඩිම (English subtitles) by Chammi Imalka

Broken Glass Jelly Pudding බ්‍රෝකන් ග්ලාස් ජෙලි පුඩිම හැමදාම එකම විදියේ අතුරුපස හදන්නෙ නැතිව වෙනස් රසම රස ලස්සනම ලස්සන අතුරුපසක් හදමු...ඔයාලට ලේසියෙන්ම හොයා ගන්න පුලුවන් දේවල් කීපයකින් අලුත්ම රස අත්දැකීමක් ලබමු... Broken Glass Jello Pudding අවශ්‍ය දේවල් 01. පාට 4 කින් ජෙලි පැකට් 4 (එකක් ග්‍රෑ 90) 02. වතුර මි ලි 600 03. ජෙලටින් ග්‍රෑ 15 04. ටිං කිරි ග්‍රෑ 400 Ingredients 01). 4 Jelly Packets 02). 600 ml of Water 03). 15g of Gelatine 04). 400g of Condensed Milk Please like my Facebook - page Chammi Imalka https://www.facebook.com/chammibird මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න ……………………………………………… Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me 😎 https://www.youtube.com/c/chammiimalka

නත්තල් කේක් දවස් තුනකින් ❤ Christmas Cake / Plum Cake in 3 days by Chammi Imalka

Christmas Cake / Plum Cake in 3 days නත්තල් කේක් දවස් තුනකින් රසම රස නත්තල් කේක් එකක් නැත්නම් ප්ලම් කේක් එකත් මධ්‍යසාර නැතිව දවස් තුනකින් හදන්න ඔයාලත් කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකේ සරල පියවර අනුගමනය කරන්න... අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 01. පාන් පිටි ග්‍රෑ 250 02. බටර් ග්‍රෑ 225 03. දුඹුරු සීනි ග්‍රෑ 300 04. බිත්තර 5 05. බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1.5 06. ලුනු තේහැඳි 1/2 07. කිතුල් පැණි ග්‍රෑ 170 08. වැනිලා තේහැඳි 3 09. ආමන්ඩ් එසෙන්ස් තේහැඳි 1 10. රෝස් එසෙන්ස් තේහැඳි 1 11. අයිස්ක්‍රීම් සෝඩා එසෙන්ස් තේහැඳි 1 12. එන්සාල්,කරාබුනැටි,කුරුදුපොතු කුඩු තේහැඳි 2 13. මුද්දරස්පලම් කෝප්ප 2 (ග්‍රෑ 250) 14. චෙරි කෝප්ප 1/2 (ග්‍රෑ 100) 15. නට්ස් වර්ග කෝප්ප 1 16. පුහුල්දෝසි කෝප්ප 1 17. මික්ස්පීල්/කැන්ඩීඩ් පීල් කෝප්ප 1/2 18. දෙහි ගෙඩියක පොත්ත 19. ලෙමන් ගෙඩියක පොත්ත 20. විශේෂ තේ මිශ්‍රණය Christmas Cake / Plum Cake Ingredients 01). 250g of Plain Flour 02). 225g of Butter 03). 300g of Brown Sugar 04). 5 Eggs 05). 1.5 Tsp of Baking Powder 06). 1/2 a Tsp of Salt 07). 170g of Treacle 08). 3 Tsp of Vanilla Essence 09). 1 Tsp of Almond Essence 10). 1 Tsp of Rose Essence 11). 1 Tsp of Icesream Soda Essence 12). 2 Tsp of Mixed Spice (Cardamom, Cloves, Cinnamon) 13). 250g of Raisins 14). 100g of Cherries 15). 1 Cup of Nuts 16). 1 Cup of Winter Melon Candy 17). 1/2 a Cup of mix peel 18). 1 Lime Zest 19). 1 Lemon Zest 20). Special Tea Mixture Please like my Facebook - page Chammi Imalka https://www.facebook.com/chammibird මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න ……………………………………………… Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me 😎 https://www.youtube.com/c/chammiimalka

ගෙදර හදන හොට් චොකලට් මිශ්‍රණය - Episode 357 - Homemade Hot Chocolate Mix

Official: https://www.anomaskitchen.com Facebook: https://www.facebook.com/anomaskitchen/ Email: anomaskitchen@gmail.com

Cake in Sandwich Toaster ❤ සැන්ඩ්විච් ටෝස්ටර් කේක් by Chammi Imalka

Cake in Sandwich Toaster සැන්ඩ්විච් ටෝස්ටර් කේක් සැන්ඩ්විච් ටෝස්ටර් එකෙන් කේක් හදන්න ඔයාලත් කැමතියි නේද? රසම රස කේක් පුංචිම පුංචි වෙලාවකින් හදන්න ඔන්න අද මම කියලා දෙනවා... No Oven Cake recipe Toaster Cake Ingredients 01). 30g of Butter 02). 2 Eggs 03). 60g of Sugar 04). 1/2 a Tsp of Cardamom Powder 05). 1.5 a Tsp of Vanilla 06). 1 Cup of Cake Flour (120g) 07). 1 Tsp of Baking Powder 08). 2 Tbsp of Milk 09). 1/4 a Tsp of Salt ටෝස්ටර් කේක් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 01. බටර් ග්‍රෑ 30 02. බිත්තර 2 03. සීනි ග්‍රෑ 60 04. එන්සාල් කුඩු තේහැඳි 1/2 05. වැනිලා තේහැඳි 1.5 06. පිටි කෝප්ප 1 (ග්‍රෑ 120) 07. බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1 08. කිරි මේසහැඳි 2 09. ලුනු තේහැඳි 1/4 Please like my Facebook - page Chammi Imalka https://www.facebook.com/chammibird මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න ……………………………………………… Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me 😎 https://www.youtube.com/c/chammiimalka

✔ මෙන්න ඔරිජිනල් බේකරි අඩ Original Bakery Style Ada by Apé Amma

Like "Apé Amma" fan page. https://www.facebook.com/ApeAmmaFans/

Chocolate Cake in Sandwich Toaster ටෝස්ටරෙන් චොකලට් කේක්

සැන්ඩ්විච් ටෝස්ටර් එකෙන් රසම රස චොක්ලට් කේක් හරිම පහසුවෙන් හදන්න පුලුවන්...ඒ වගේම දවස් දෙක තුනක්, කල් තියා ගන්නත් පුලුවන්... බේක් කරගන්න විනාඩි 5යි යන්නේ..

චොක්ලට් ටෝස්ටර් කේක්
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
01. පාන් පිටි ග්‍රෑ 100
02. කොකෝවා පව්ඩර් ග්‍රෑ 20
03. බටර් ග්‍රෑ 30
04. බිත්තර 2
05. චොක්ලට් ග්‍රෑ 15
06. කිරි මේසහැඳි 2
07. සීනි ග්‍රෑ 100
08. බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1
09. සාදික්කා කුඩු තේහැඳි 1/2
10. ලුනු කුඩු තේහැඳි 1/4
11. වැනිලා තේහැඳි 1

Chocolate Toaster Cake
Ingredients
01). 100g of Cake Flour
02). 20g of Cocoa Powder
03). 30g of Butter
04). 2 Eggs
05). 15g of Chocolate
06). 2 Tbsp of Milk
07). 100g of Sugar
08). 1Tsp of Baking Powder
09). 1/2 a Tsp of Nutmeg
10). 1/4 Tsp of Salt
11). 1Tsp of Vanilla

Butter Cake in Sandwich Toaster සැන්ඩ්විච් ටෝස්ටර් බටර් කේක්
https://youtu.be/wc6Ub_IW_U4

Please like my Facebook - page Chammi Imalka
https://www.facebook.com/chammibird
මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න

………………………………………………
Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me 😎
https://www.youtube.com/c/chammiimalka

Comments for video: